Μύρων μάγιως Παβένος

2017-03-11

Βιβλιοπαρουσίαση - Συντάκτης 

e-la-theatro.gr

Περιπλάνηση, βροχή,
φορώντας το χρώμα που οι άνθρωποι μαύρο
ονόμασαν,
ανάμεσα σε ερείπια ατάκτως παρατημένα.
σπαρμένο εκεί ένα κιονόκρανο ,
σπόνδυλος συσσωρευτής νερού βλαστός αγέλαστος πέτρα ,
«πλύνε τα χέρια σου» στο τελεστήριο μέσα είσαι.
Μ.μ.Π.

Ή προσπάθεια του ανθρώπου για έκφραση τον καθιστά υπόχρεο να αναζητεί συνεχώς , στο βιογραφικό μου λοιπόν μπορώ να αναφέρω μόνο μία λέξη που χαρακτηρίζει όλα τα παραπάνω, δηλώνω αδέσποτος.

Επικοινωνήστε με τον συντάκτη : 

e-mail

mironas_1@yahoo.gr

Συνέντευξη στον Α. Λαμπουσνάκη

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση

e-la-theatro.gr Υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας

Βρείτε μας στο Facebook