Μικρές Ιστορίες

Γράφει ο Μύρωνας μάγιος Παβένος

Η Αρογαλίδα *

Μύρων Μάγιος Παβένος

Ώρα να μάθετε και εσείς, είπε. Είναι το μόνο ζωύφιο που όταν "φεύγουν" οι άνθρωποι ....  

Βιβλίο πρακτικής

Μύρων Μάγιος Παβένος

 Όλοι θωρακίζουμε την ψυχή μας, άλλος για να κρύψει το τίποτα, άλλος την κόλαση, άλλος κάποιο παράδεισο.